O Nama

SPACE ING je privredno društvo koje pruža usluge projektovanja, konsaltinga, inženjeringa, revizija, nadzora i ostalih inženjerskih djelatnosti u oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata. Osnovne djelatnosti firme, shodno zakonskim okvirima i zahtjevima tržišta podijeljene su u nekoliko disciplina, od kojih su najvažnije:

 • Konsultantske usluge u oblasti izgradnje i rekonstrukcije objekata;
 • Inženjerske usluge za potrebe Investitora i Izvođača radova;
 • Izrada projektne dokumentacije (Idejno rješenje, Idejni i Glavni projekat);
 • Izrada prateće tehničke dokumentacije iz oblasti energetske efikasnosti, ekologije i zaštite životne sredine, zaštite i zdravlja na radu, zaštite od požara;
 • Vršenje usluga stručnog nadzora;
 • Izrada izvještaja o procijeni vrijednosti nekretnina;
 • Specifične inženjerske usluge za potrebe izgradnje i rekonstrukcije luka i marina, aerodroma, puteva, autoputeva, mostova, tunela, pruga.

Iako prevashodno građevinska firma, ostvarena je saradnja sa inženjerima različitih struka (arhitektura, elektrotehnika, mašinstvo, hidrotenika, saobraćaj…) što omogućava da se klijentima pruža kompletna usluga koja im je potrebna. Visok kvalitet, tačnost i preciznost uz poštovanje zadatih rokova osnovni su razlog da otpočnete saradnju sa našom kompanijom.

Cilj SPACE ING-a je da kvalitetom svojih usluga i profesionalnim i proaktivnim pristupom osvoji „prostor“ u kome djeluje i bude prepoznata u društvu, a ujedno bude i Vaš izbor.

Usluge Koje Vam Nudimo

konsulting
Konsultantske usluge

Pružamo usluge savjetovanja i obavljanja poslova u ime investitora koje obuhvataju:

 • prikupljanje dokumentacije za dobijanje urbanističkih i katastarskih podataka
 • prikupljanje svih potrebnih saglasnosti prije početka izrade projekta i izgradnje
 • priprema dokumentacije za prijavu građenja
 • stručna savjetovanja prilikom sklapanja ugovora sa projektantima, izvođačima i nadzornim organom
 • mogućnost organizovanja izrade projekata i vršenja nadzora nad radovima
 • koordinacija i praćenje radova na objektu (kontrola izvođača i nadzora) u ime investitora uz podnošenje periodičnih izvještaja
 • priprema dokumentacije potrebne za dobijanje upotrebne dozvole
 • organizovanje i savjetovanje Klijenata kod specifičnih inženjerskih usluga (složeni inženjerski objekti, ekspertize, aerodromi, željeznice, putevi, autoputevi itd.).
01
inzinjerske-usluge-1
Inženjerske usluge za različite privredne grane
Pružamo inženjerske usluge turističkim i ugostiteljskim objektima (skice enterijera, projekti enterijera i eksterijera sa 3D prikazima, projekti otvorenih i zatvorenih bašti, projekti reklama, projekti nadstrešnica, planovi evakuacija…). Važno je napomenuti da su ovo usluge koje su neophodne za dobijanje određenih rješenja i saglasnosti za rad od strane nadležnih državnih institucija.
02
izrada-dokumentacije
Izrada projektne dokumentacije
Bavimo se izradom projektne dokumentacije za sve vrste objekata. Posjedujemo potrebne licence i projektujemo u skladu sa važećim Zakonima, propisima i pravilnicima. Projektnu dokumentaciju prilagođavamo željama Investitora, Urbanističko-tehničkim uslovima, zakonima i najvišim standardima rada u oblasti građevinarstva.

03
energetika-ekologija
Izrada prateće tehničke dokumentacije
Pružamo usluge izrade obavezne prateće tehničke dokumentacije iz oblasti energetske efikasnosti, ekologije i zaštite životne sredine, zaštite i zdravlja na radu, zaštite od požara (elaborati, tehnička rješenja, projekti skela, ekološki elaborati…). U saradnji sa našim partnerima pružamo neophodne informacije i pomažemo klijentima da i ove zakonom obavezujuće oblasti savladaju poštujući i uvažavajući principe bezbjednog i sigurnog rada kako za izvođače tako i za krajnje korisnike objekata.
04
nadzor
Vršenje usluga stručnog nadzora
Investitoru nudimo mogućnost preuzimanja praćenja izvođenja radova na objektu. Prilikom vršenja nadzora vodimo računa da je sve urađeno u skladu sa projektnom dokumentacijom, zakonom, rješavamo detalje i probleme na licu mjesta, pratimo usaglašenost faza, vodimo računa da li se ostvaruje tražena dinamika radova, provjeravamo građevinsku dokumentaciju. Kadrovski smo osposobljeni za vršenje nadzora u skladu sa odredbama FIDIC Ulova ugovora i cjelokupno vođenje investicije.
05
procjena-vrijednosti
Procjena vrijednosti nekretnina
Pružamo usluge izrade izvještaja o procjeni vrijednosti različitih nekretnina (stambeni prostori, poslovni prostori, zemljišta, hoteli…) u skladu sa propisima Crne Gore i Evropskim i Međunarodnim standardima (EVS i IVS). Procjene vrši ovlašćeni procjenitelj nekretnina.
06
projekovanje
Inženjerske usluge
Pružamo podršku izvođačima radova za administrativne usluge (vođenje gradilišne dokumentacije).
07

Kontaktirajte Nas